Verkeersinzicht

Om op een juiste en veilige wijze aan het verkeer deel te kunnen nemen, is o.a. 'verkeersinzicht' noodzakelijk

Dit betekent het tijdig onderkennen van en inspelen op:

  • Concrete verkeerssituaties
  • Situaties die zich gaan ontwikkelen
  • Situaties die zich op een bepaalde manier kunnen gaan ontwikkelen

Daarbij spelen de volgende factoren een rol:

  • De mens
  • De weg en omgeving
  • Het voertuig
  • De weersomstandigheden

Om op een juiste en veilige wijze aan het verkeer deel te kunnen nemen, is o.a. 'verkeersinzicht' noodzakelijk.

Is te verwachten dat het op één van deze manieren niet zal lukken het gevaar op te heffen, al naar gelang de situatie, een geluids- of lichtsignaal geven