Defensief Autorijden

Defensief gedrag houdt in dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen, door niet alleen zelf zo min mogelijk fouten te maken, maar ook rekening te houden met mogelijke fouten van anderen en door de rijwijze tijdig aan te passen aan afwijkende weg- en/of verkeersomstandigheden.

Defensief gedrag is met name gebaseerd op;

  • Inzicht
  • Waakzaamheid
  • Goed anticiperen (vooruitlopen op mogelijke ontwikkelingen)
  • Effectief kijken (kijken om echt waar te nemen)
  • Goed reageren

Sociaal rijgedrag

Sociaal gedrag houdt in, dat men bereid is om andere weggebruikers te helpen in situaties waar dit nodig of wenselijk is, als door die weggebruikers -bewust of onbewust- een fout is gemaakt. Sociaal gedrag kenmerkt zich door:
• Het respecteren van het belang van andere weggebruikers
• Het bewust zijn van de eigen, individuele verantwoordelijkheid voor een veilig wegverkeer

Steeds wordt getracht dreigend gevaar op te heffen door:

  • Af te remmen
  • Uit te wijken
  • Te stoppen
  • Of soms snelheid te verhogen