Zelfstandig route rijden

 • ZELFSTANDIG ROUTE RIJDEN

  Zelfstandig route rijden betekent dat iemand zelfstandig veilige en verantwoorde keuzen maakt met betrekking tot de te rijden route, waarbij hij rekening houdt met eisen die de verkeerstaak stelt en met de eigen vaardigheden om die taak uit te voeren.

  Zelfstandig route rijden bestaat uit drie methoden;

  - het rijden naar een vooraf aangegeven oriëntatiepunt.
  - het rijden met behulp van een navigatiesysteem
  - het rijden op basis van een cluster of reeks van opdrachten

  1- Naar een oriëntatiepunt rijden

  Doel van het ‘rijden naar een oriëntatiepunt’ is tijdens de praktijkexamen zodanige omstandigheden te creëren dat de kandidaat moet laten zien dat hij zelfstandig veilige en verantwoorde keuzen maakt met betrekking tot de te rijden route.

  Het "rijden naar een oriëntatiepunt" gelden de volgende voorwaarden:
  · Het oriëntatiepunt moet in het standaard examengebied liggen.
  · De kandidaat moet duidelijk voor ogen hebben waar hij naar toe moet rijden.
  · De kandidaat is vrij om de route naar eigen keuze op te bouwen.
  · Het zelfstandig route rijden dient tussen 10 en 15 minuten te worden toegepast.

  2- Met behulp van een navigatiesysteem rijden

  Een kandidaat krijgt op enig moment de opdracht om een adres in een navigatiesysteem in te voeren. Dit gebeurt vanuit stilstand. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat hij zijn weg gaat vervolgen met behulp van het navigatiesysteem. Tijdens de opdrachten van het systeem moet hij zijn aandacht op de juiste manier verdelen tussen de informatie die wordt getoond en / of verteld en de verkeerssituaties.

  Het "rijden met behulp van een navigatiesysteem" gelden de volgende voorwaarden:
  · Het zelfstandig route rijden dient tussen 10 en 15 minuten te worden toegepast.
  · De kandidaat moet in staat zijn het navigatiesysteem zelfstandig te bedienen.

  Er mag gebruikt gemaakt worden van anderstalige opdrachtgeving, indien dit in het belang is van de kandidaat.

  3- Rijden op basis van cluster van opdrachten

  De kandidaat krijgt een “cluster of reeks van opdrachten”, vergelijkbaar met een bestuurder die aan iemand de weg vraagt. Op deze wijze wordt van de kandidaat verwacht dat hij gedurende enige tijd zijn eigen weg zoekt/vindt. Op het opgegeven punt aangekomen zal de kandidaat een nieuw cluster van opdrachten ontvangen.

  Het "rijden op basis van een cluster van opdrachten" gelden de volgende voorwaarden:
  · De opdracht kan alle soorten wegen inhouden.
  · De opdracht moet tenminste 3 en maximaal 5 opdrachten inhouden.
  · Het zelfstandig route rijden dient tussen 10 en 15 minuten te worden toegepast.
  · In de opdracht worden zoveel mogelijk, markante punten gebruikt i.v.m. de herkenbaarheid hiervan.

  Ben je geïnteresseerd Meld je dan nu aan voor een gratis en geheel vrijblijvende proefles.

  Ik wil een proefles Meer nformatie
  • rijles eindhoven
  • autorijles eindhoven
  • rijles eindhoven
  • rijles eindhoven
  • rijles
  • rijlessen eindhoven

Op zoek naar een goede, betrouwbare en betaalbare rijschool in Eindhoven?

PLAN JE PROEFLES