Defensief rijgedrag

 • DEFENSIEF RIJGEDRAG

  Defensief gedrag houdt in dat ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen, door niet alleen zelf zo min mogelijk fouten te maken, maar ook rekening te houden met mogelijke fouten van anderen en door de rijwijze tijdig aan te passen aan afwijkende weg- en/of verkeersomstandigheden.

  Defensief gedrag is met name gebaseerd op;

  • Inzicht
  • Waakzaamheid
  • Goed anticiperen (vooruitlopen op mogelijke ontwikkelingen)
  • Effectief kijken (kijken om echt waar te nemen)
  • Goed reageren

  Sociaal gedrag

  Sociaal gedrag houdt in, dat men bereid is om andere weggebruikers te helpen in situaties waar dit nodig of wenselijk is, als door die weggebruikers -bewust of onbewust- een fout is gemaakt. Sociaal gedrag kenmerkt zich door:

  • Het respecteren van het belang van andere weggebruikers
  • Het bewust zijn van de eigen, individuele verantwoordelijkheid voor een veilig wegverkeer

  Steeds wordt getracht dreigend gevaar op te heffen door:
  • Af te remmen
  • Uit te wijken
  • Te stoppen
  • Of soms snelheid te verhogen

  Is te verwachten dat het op één van deze manieren niet zal lukken het gevaar op te heffen, al naar gelang de situatie, een geluids- of lichtsignaal geven

  Ben je geïnteresseerd Meld je dan nu aan voor een gratis en geheel vrijblijvende proefles.

  Ik wil een proefles Meer nformatie
  • rijschool eindhoven
  • autorijschool eindhoven
  • rijschool eindhoven
  • autorijles
  • rijschool
  • rijschool feka

Op zoek naar een goede, betrouwbare en betaalbare rijschool in Eindhoven?

PLAN JE PROEFLES