Bijzondere manoeuvre

 • BIJZONDERE MANOEUVRES

  De kandidaat krijgt alleen een bedoelingsopdracht en is zelf verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en milieubewuste uitvoering van de bijzondere verrichting. Zo zal hij zelf zijn keus vooraf moeten toetsen op effecten aan de hiervoor genoemde zaken. Gedacht kan worden aan plekken waar onvoldoende gelegenheid of zicht op het overige verkeer is voor een succesvolle uitvoering. Ook is van belang om een uitvoeringskeuze te maken die niet meer belasting voor het milieu oplevert dan nodig is.
  Steeksproefgewijs kan de hellingproef als aanvullende bijzondere manoeuvre worden uitgevoerd.

  De bijzondere manoeuvres zijn;

  - Omkeeropdracht
  - Parkeeropdracht
  - Stopopdracht

  1- Omkeeropdracht

  Bij de omkeeropdracht krijgt de kandidaat al rijdende te horen dat hij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelf de plaats en de wijze waarop hij keert. Hij kan dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. De kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt

  Bij het uitvoeren van de "omkeeropdracht" gelden de volgende voorwaarden:
  · De opdracht wordt gegeven in een straat waar voor de kandidaat meerdere reële mogelijkheden zijn om te keren en waar op dat moment de verkeersdrukte niet extreem is.
  · De keuze van uitvoering wordt in principe overgelaten aan de kandidaat. Wel wordt verwacht dat voor de uitvoering een bijzondere verrichting wordt gebruikt.
  · De opdracht wordt uitgevoerd in dezelfde straat waarin tot dat moment werd gereden
  De bijzondere manoeuvres worden in de loop van het parcours en in principe binnen de bebouwde kom uitgevoerd. De opdracht wordt tijdens het rijden gegeven.

  2- Parkeeropdracht

  De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijgt de kandidaat de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaalt de kandidaat zelf hoe hij de parkeeropdracht uitvoert.

  Bij het uitvoeren van de "parkeeropdracht" gelden de volgende voorwaarden:
  · De opdracht wordt gegeven in een straat of een parkeerplaats waar voor de kandidaat reële mogelijkheden zijn om te parkeren en waar op dat moment de verkeersdrukte niet extreem is.
  · De examinator kiest een zodanige locatie dat eenvoudig langs de rijbaan parkeren niet tot de mogelijkheden behoort.
  De keuze van uitvoering (welke bijzondere verrichting) wordt in principe overgelaten aan de kandidaat. Wel wordt verwacht dat voor de uitvoering een bijzondere verrichting wordt gebruikt.
  · De opdracht wordt uitgevoerd in dezelfde straat waarin tot dat moment werd gereden.

  3- Stopopdracht

  De kandidaat moet zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat de kandidaat een juiste inschatting heeft van de lengte van de neus van de auto.

  Bij het uitvoeren van de "stopopdracht" gelden de volgende voorwaarden:
  · De opdracht wordt gegeven in een straat waar voor de kandidaat reële mogelijkheden zijn om te stoppen en waar op dat moment de verkeersdrukte niet extreem is.
  · Het stoppen dient te geschieden achter een ander voertuig.
  · De plaats van uitvoering wordt overgelaten aan de kandidaat.

  Bij de productieve bijzondere manoeuvres zijn de beheersing van het voertuig, kijkgedrag en voor laten gaan belangrijk. Het maken van een veilige keuze voor wat betreft de plaats van handeling van de bijzondere manoeuvre ook belangrijk.

  Ben je geïnteresseerd Meld je dan nu aan voor een gratis en geheel vrijblijvende proefles.

  Ik wil een proefles Meer nformatie
  • autorijlessen pakket eindhoven
  • kosten autorijles eindhoven
  • autorijschool eindhoven
  • autorijles eindhoven leeftijd
  • autorijlessen theorie
  • autorijles tips

Op zoek naar een goede, betrouwbare en betaalbare rijschool in Eindhoven?

PLAN JE PROEFLES